Szczegóły oferty serwisowej

Komory laminarne jako urządzenia do zapewnienia najwyższej klasy czystości – “A” wymagają cyklicznych, specjalistycznych badań dla udowodnienia ich stałej gotowości do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń.

Wraz z zanieczyszczeniami usuwane są pyły, bakterie, wirusy i grzyby. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy z danym materiałem, czystością próbki lub gotowego produktu.

Potrzeba badań

Jest wiele czynników, które mogą doprowadzić do tzw. „przecieku” filtru, m.in. zmiana docisku uszczelki, uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika lub czynniki zewnętrzne. Norma PN-EN IS 14644-2:2005 część 2 określa maksymalny czas pomiędzy pomiarami na 24 miesiące.

Taki też okres przyjmujemy dla nowoinstalowanych filtrów, kolejne badania należy wykonywać częściej – co 12 miesięcy. Jest to konieczne, aby wykazać, iż pomimo zanieczyszczenia filtr posiada dalszą zdolność do zapewnienia wymaganej klasy czystości.

Pomiary

Zakres pomiarów

Głównymi parametrami sprawdzanymi podczas pomiarów są:

  • prędkość przepływu powietrza
  • ilość cząstek danej wielkości (od 0,3 µm do 5 µm) w m3 powietrza

  • Wykonujemy także badania:

  • integralności filtrów HEPA / ULPA
  • skuteczności filtracji
  • szczelności posadowienia filtra
  • test dymny

Dodatkowo przeprowadza się badanie wilgotności względnej oraz temperatury.

ZAPYTAJ O SERWIS